Główna / Propozycje / Turystyka
Perła Suwalszczyzny - Klasztor Wigierski

Perła Suwalszczyzny - Klasztor Wigierski

05.05.2015

Wiosna w Puszczy Białowieskiej

Wiosna w Puszczy Białowieskiej

04.05.2015

Unikatowy kościoł św. Rocha w Białymstoku

Unikatowy kościoł św. Rocha w Białymstoku

30.03.2015

Bazylika w Sejnach woj. podlaskie

Bazylika w Sejnach woj. podlaskie

22.03.2015

Granica polsko-litewska na polnej drodze

Granica polsko-litewska na polnej drodze

22.03.2015

Gruto Parkas - muzem komunizmu na Litwie

Gruto Parkas - muzem komunizmu na Litwie

13.03.2015

Suwalszczyzna zaprasza na narty!

Suwalszczyzna zaprasza na narty!

20.01.2015

Iran - archiwalne 2001 rok

Iran - archiwalne 2001 rok

20.01.2015

Elbląg. Stare Miasto

Elbląg. Stare Miasto

26.11.2014

Frombork. Bazylika Katedralna

Frombork. Bazylika Katedralna

24.11.2014

Wilno. Plac Katedralny

Wilno. Plac Katedralny

09.10.2014

Wilno. Cmentarz na Antokolu

Wilno. Cmentarz na Antokolu

09.09.2014