Główna / Propozycje / Prowincja
W 20-leciu międzywojennym we wsi Grzybowszczyzna (woj. podlaskie) działała prawosławna sekta skupiona wokół niepiśmiennego chłopa  Eliasz Klimowicza, który ogłosił się prorokiem Ilią. W wiosce Wierszalin chciał on zbudować nową stolicę świata i wielokrotnie zapowiadał nadejście końca świata. Zniecierpliwieni sekciarze zamierzali ukrzyżować Ilię, by ten zmartwychwstał i zbawił świat. Samozwańczemu prorokowi udało się uciec i resztę życia spędził w Rosji.  Zdjęcia archiwalne z lat 30

Wierszalin. Prorok Ilja, zdjęcia z l. 30 XX w.

22.03.2011

Cykl portretów mieszkańców Polski Wschodniej wykonany przez Marka Doleckiego w l. 80.

„Tutejsi” - portrety ze Wschodniej Polski

18.01.2017

Letni wypas krów

Letni wypas krów

07.07.2016

Suchowola. Targ w środku Europy

Suchowola. Targ w środku Europy

26.02.2014

Pawły. Mieszkańcy wsi podczas święta parafialnego

Pawły. Mieszkańcy wsi podczas święta parafialnego

26.02.2013

Radziłów w powiecie grajewskim jest jedynym miejscem na Podlasiu, gdzie odbywają się tradycyjny korowód i zapustna zabawa

Zapusty w Radziłowie cz.2

14.02.2013

Radziłów w powiecie grajewskim jest jedynym miejscem na Podlasiu, gdzie odbywają się tradycyjny korowód i zapustna zabawa

Radziłów. Zapusty 2013

13.02.2013