Aktualności

Wybory 2019 na Podlasiu

Wybory 2019 na Podlasiu

Jeden dzień z życia kandydata na posła Mieczysława Baszko

Jeden dzień z życia kandydata na posła Mieczysława Baszko

Agencja Fotograficzna Wschód, Białystok na Facebook
Dla firm - wkrótce...

Warunki techniczne

Zdjęcia przysyłane do Agencji Fotograficznej „WSCHÓD” powinny posiadać następujące parametry techniczne:

– rozdzielczość: 300 dpi,
– długość dłuższego boku: 21~30 cm,
– format pliku: JPG,
– wielkość pliku: 1,5-3 MB (kompresja w programie Photoshop 9-12),
– w uzasadnionych przypadkach, np. wielozdjęciowe panoramy, dopuszczalne są inne parametry, podyktowane specyfiką zdjęcia.

Jak nazwać plik?

Nazwa pliku powinna wyglądać tak: 20100101_001_KOMA.jpg

Oznacza to: datę wykonania (zeskanowania) w formacie RRRRMMDD, kolejny numer zdjęcia z tego dnia w formacie XXX, inicjały autora np. KOMA (Kowalski Marcin) oraz format pliku .jpg

W powyższym przykładzie nazwa oznacza: zdjęcie wykonane 1 stycznia 2010 (20100101), pierwsze tego dnia (001) przez Kowalskiego Marcina (KOMA) w formacie .jpg

Kolejne elementy nazwy zdjęcia oddzielamy podkreślnikiem _

Niektóre programy do obróbki i edycji zdjęć pozwalają na automatyczną zmianę ich nazwy już na etapie pobierania zdjęcia z karty lub aparatu (np. Adobe Brigde CS5 lub jego wcześniejsze wersje). W tym celu należy, w odpowiednim miejscu programu, wprowadzić szablon nazwy, który będzie zastosowany przy każdym pobieraniu zdjęć z nośnika. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę i wyklucza pomyłki.

Prawidłowy (wg standardu IPTC) opis zdjęcia

Przygotowując opis zdjęcia zwróć uwagę na:

spacje (odstępy) robimy po każdym słowie i każdym znaku,
– nigdy nie używamy polskich liter (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź),
nie stawiamy żadnych kropek (w tym także po skrótach i na końcu zdania),
duże litery stosujemy zgodnie z zasadami ortografii i polskiej pisowni (nazwiska, skróty, nazwy własne, rozpoczęcie zdania, np. Kowalski, PiS, SLD, Puszcza Bialowieska) oraz zawsze AGENCJA WSCHOD.

 

Szczegóły oraz przykład prawidłowego opisu zdjęcia znajdziesz w pliku Parametry techniczne + przykład (do pobrania obok).

To jest ważne!

Każde zdjęcie musi być przygotowane i opisane według standardów obowiązujących w Agencji Fotograficznej „WSCHÓD”.

Rubryki formularza opisującego zdjęcie należy wypełniać ściśle według wzoru. Nie można w nim nic zmieniać, dodawać czy upraszczać.

Słowa kluczowe to najważniejsza część opisu zdjęcia. Właściwe ich wpisanie zwiększa szanse na odnalezienie Twojego zdjęcia przez klienta.

W razie wątpliwości lub niejasności... pytaj, pytaj, pytaj. Zawsze jesteśmy otwarci na pomoc i odpowiedź na każde zapytanie.