Aktualności

Młodzież Wszechpolska spaliła kukłę Ryszarda Petru

Młodzież Wszechpolska spaliła kukłę Ryszarda Petru

Pomnik wdzięczności Armii Czerwonej przeszedł do historii

Pomnik wdzięczności Armii Czerwonej przeszedł do historii

Agencja Fotograficzna Wschód, Białystok na Facebook
Dla firm - wkrótce...

Warunki techniczne

Zdjęcia przysyłane do Agencji Fotograficznej „WSCHÓD” powinny posiadać następujące parametry techniczne:

– rozdzielczość: 300 dpi,
– długość dłuższego boku: 21~30 cm,
– format pliku: JPG,
– wielkość pliku: 1,5-3 MB (kompresja w programie Photoshop 9-12),
– w uzasadnionych przypadkach, np. wielozdjęciowe panoramy, dopuszczalne są inne parametry, podyktowane specyfiką zdjęcia.

Jak nazwać plik?

Nazwa pliku powinna wyglądać tak: 20100101_001_KOMA.jpg

Oznacza to: datę wykonania (zeskanowania) w formacie RRRRMMDD, kolejny numer zdjęcia z tego dnia w formacie XXX, inicjały autora np. KOMA (Kowalski Marcin) oraz format pliku .jpg

W powyższym przykładzie nazwa oznacza: zdjęcie wykonane 1 stycznia 2010 (20100101), pierwsze tego dnia (001) przez Kowalskiego Marcina (KOMA) w formacie .jpg

Kolejne elementy nazwy zdjęcia oddzielamy podkreślnikiem _

Niektóre programy do obróbki i edycji zdjęć pozwalają na automatyczną zmianę ich nazwy już na etapie pobierania zdjęcia z karty lub aparatu (np. Adobe Brigde CS5 lub jego wcześniejsze wersje). W tym celu należy, w odpowiednim miejscu programu, wprowadzić szablon nazwy, który będzie zastosowany przy każdym pobieraniu zdjęć z nośnika. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę i wyklucza pomyłki.

Prawidłowy (wg standardu IPTC) opis zdjęcia

Przygotowując opis zdjęcia zwróć uwagę na:

spacje (odstępy) robimy po każdym słowie i każdym znaku,
– nigdy nie używamy polskich liter (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź),
nie stawiamy żadnych kropek (w tym także po skrótach i na końcu zdania),
duże litery stosujemy zgodnie z zasadami ortografii i polskiej pisowni (nazwiska, skróty, nazwy własne, rozpoczęcie zdania, np. Kowalski, PiS, SLD, Puszcza Bialowieska) oraz zawsze AGENCJA WSCHOD.

 

Szczegóły oraz przykład prawidłowego opisu zdjęcia znajdziesz w pliku Parametry techniczne + przykład (do pobrania obok).

To jest ważne!

Każde zdjęcie musi być przygotowane i opisane według standardów obowiązujących w Agencji Fotograficznej „WSCHÓD”.

Rubryki formularza opisującego zdjęcie należy wypełniać ściśle według wzoru. Nie można w nim nic zmieniać, dodawać czy upraszczać.

Słowa kluczowe to najważniejsza część opisu zdjęcia. Właściwe ich wpisanie zwiększa szanse na odnalezienie Twojego zdjęcia przez klienta.

W razie wątpliwości lub niejasności... pytaj, pytaj, pytaj. Zawsze jesteśmy otwarci na pomoc i odpowiedź na każde zapytanie.